AkkerbouwMarktanalyse

Hectisch einde uienseizoen

De uienprijzen daalden vorige week sterker dan verwacht. Veel van de prijsdaling is veroorzaakt door onrust rond stagnerende export naar Rusland. Via een omweg, bijvoorbeeld België, zijn wel partijen uien verscheept, maar onduidelijkheid over de mogelijkheid om te exporteren naar Rusland maakt dat men er dikwijls maar helemaal van af ziet. Behalve administratieve problemen zou ook de hoge uienprijs van dit jaar de uitvoer naar Rusland remmen. Afzet op andere bestemmingen is wel mogelijk, maar niet tegen het recente prijsniveau.

Toch wekt de paniek eigenlijk verbazing. De oude voorraad is nog nodig tot zeker half juli, groeiachterstand zorgt voor zeker twee weken vertraging in de aanvoer van nieuwe oogst. Het probleem is de tijdelijke discrepantie tussen snel vergroot uienaanbod van telers en speculanten die hun zuinig bewaarde partijen nu kwijt willen, terwijl de handel eerst de al duur ingekochte uien (prijzen van €30 tot €45) moet wegwerken en niet bijkoopt. Helaas voor de eigenaar van vrije uien, die nu ook nog eens mooi weer ziet aankomen (wat bewaren lastiger maakt), is dat je geen product moet aanbieden als er geen vraag is, want dat drukt de prijs verder. Dit jojo-effect past bij het pokerspel einde uienseizoen.

Het is niet exact aan te geven of er nog veel uien zijn. Er is in ieder geval al erg veel geëxporteerd, 90.000 ton meer dan in het vorige oogstseizoen en zelfs 250.000 ton meer dan in 2007. Uitgaande van voorraadpeiling begin april moeten de nog aanwezige uien gewoon kunnen opraken.

Prognose: Tijdelijke prijsdruk.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin