RundveeMarktanalyse

Handel in melkquotum vertoont weinig activiteit

De handel in melkquotum is in de afgelopen week weer iets ingezakt. Veel melkveehouders blijven afwachtend in het aanbieden of kopen van quotum.

Aanbieders verwachten dat de prijzen van lease nog wat gaan stijgen en bieden de melk aan tegen hogere prijzen dan de leasers willen betalen. Vraag naar leasemelk is er wel, maar voor prijzen rond de 4 euro. De leasemelk die op de markt komt tegen een marktconforme prijs is dan ook snel verhandeld. Leasemelk is deze week iets gestegen in prijs naar €4,10 per kilo vet.

De handel in koopmelk is nog rustiger dan de handel in leasemelk. De prijs van koopmelk is 5 cent gedaald naar €11,70 per kilo vet.

Prognose: stabiele prijs.

Beheer
WP Admin