RundveeMarktanalyse

Handel in melkquotum ligt weer aardig stil

Door Marjan Schaftenaar

 

De markt voor melkquotum blijft onverminderd rustig. Het aanbod van quotum laat een hele minimale groei zien maar de vraag zakt weer wat in.

De prijs van het quotum is wel iets gedaald. Voor koopmelk wordt nu rond de €11,75 per kilo vet betaald. Leasemelk wordt verleased voor ongeveer €4,00 per kilo vet.

Het lijkt er op dat de handel nog wel even rustig blijft. De melkproductie valt wat tegen en het (kracht)voer wordt steeds duurder. Als er aan het einde van het jaar wat meer duidelijkheid is over de productie dan zal de handel wel weer wat op kunnen leven.

Prognose: stabiele prijs

Beheer
WP Admin