AlgemeenMarktanalyse

Handel in koop- en leasemelk verloopt wat vlotter

Afwachten heeft de handel in melkquotum weken lang behoorlijk afgeremd. Gegadigden voor koopmelk vonden de prijs te hoog, mogelijke aanbieders van leasemelk wachtten liever op prijsverhoging.

Vanwege het te geringe aanbod leasemelk zijn er melkveehouders die nu quotum nodig hebben door de bocht en hebben gekozen voor koopmelk, dat tegen wat lager prijsniveau beschikbaar was. Leasemelk is niet echt goedkoper geworden, maar komt wel gemakkelijker beschikbaar. Melkveehouders met teruggelopen melkproductie en ruwvoertekort verzilveren quotum.

Prognose prijsverlaging

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin