RundveeMarktanalyse

Handel in koop- en leasemelk erg rustig

De handel in melkquotum is rustig. De prijzen liggen op een hoog niveau, de maisoogst staat voor de deur en er ligt her en der gras los.

Op internet daalt de prijs van zowel koop- als leasemelk wat. Uit een belronde onder quotumhandelaren blijkt echter een wat wisselend beeld. De één geeft lagere prijzen door en de andere houd de prijs stabiel met als argument dat de concurrentie de prijs verlaagd om de handel weer wat leven in te blazen.

Een ding is zeker, het quotum is duur en zal dit jaar ook duur blijven, mits er geen gekke dingen gebeuren met de melkaanvoer.

Leasemelk tussen €5,25 en €5,50, koopmelk tussen €10,65 en €10,75 per kilo vet.

Prognose: rustig.

Beheer
WP Admin