AkkerbouwMarktanalyse

Groot aanbod uien houdt marktstemming rustig

De bijstelling van de resultaten van de uienexport in het lopende seizoen heeft verbazing en irritatie opgeroepen, maar weinig kunnen doen aan de stemming op de markt. Er is geen beter prijsniveau uit voortgekomen. De gegroeide uienexport heeft de ten opzichte van vorig jaar extra beschikbare uien immers niet kunnen wegwerken. Of het kan verbeteren? De voorraad vrij verhandelbare uien bij de telers is aanzienlijk groter dan vorig jaar, blijkt uit de voorraadpeiling begin december van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA). Wat nog resteert van hun totale oogst is bij de VTA-leden evenals vorig jaar december 75 %. De oogst 2011 is echter veel groter dan die van 2010. De VTA-leden hebben dankzij een licht vergroot areaal en vooral meer opbrengst per hectare 14 % meer uien geproduceerd. De schatting van de tarra is net als vorig jaar december 9 %. Per saldo hebben ze dus beduidend meer in voorraad. Het percentage vrij verhandelbare uien daarvan is ook nog eens groter: 85 %, tegen 73 % vorig jaar.
Er is dit seizoen bij laag prijsniveau al veel geëxporteerd, maar aan de voorraadgegevens te zien vooral contractpartijen en uien met bewaarproblemen. De enquête van het Bureau Uien Informatie (BUI) half november leidde gaf dat ook aan. BUI schatte de tarra hoger dan VTA: in afgeleverde uien 11 % en in de opslag 10 %. Er komen nu wel meer kwalitatieve tegenvallers aan het licht bij inspectie van de uien, zoals inwendige rot. Het lage prijsniveau heeft bij telers ook geleid tot beknibbelen op de kosten van ventilatie en luchtbehandeling.

Prognose: stabiel laag

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin