AlgemeenMarktanalyse

Groot aanbod en korte week zetten druk op prijs

Een groot aanbod van zowel oudere als jonge rosékalveren zet de verkoopprijzen onder druk. Bij de oudere rosé’s is het al iets beter voelbaar dan bij de jonge rosé’s. Toch zullen de prijzen daarvan volgende week ook naar beneden gaan.

Bij de blanke kalveren was de prijsdruk al eerder merkbaar. Het is een tendens die eigenlijk speelt in de hele rundvleessector. Ook het vlees van volwassen runderen is door een groot aanbod moeilijker goed af te zetten.

De prijsdruk wordt overigens niet alleen veroorzaakt door een groot aanbod van slachtdieren. Het is ook de kortere week die het volgende week moeilijker maakt om al het vlees goed te kunnen afzetten.

Prognose: lagere prijzen

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin