AkkerbouwMarktanalyse

Groot aanbod aardappelen blijft nog lang drukken

De aardappeloogst 2011 wordt er een met twee gezichten. Ten eerste is er een recordopbrengst in volume. Dat beeld is gestaafd na de jongste oogstprognose van de North-Western European Potato Growers (NEPG), de internationale organisatie van aardappeltelers in de vijf belangrijkste productielanden in de EU. De NEPG gaat nu uit van 47,5 ton per hectare, bijna 7 % meer dan vorig seizoen. Voor de fritesproducent ziet dat er goed uit, temeer daar de knollen gemiddeld groot tot zeer groot zijn, met goed drogestofgehalte. Zowel voor de uitvoer van aardappelen als van aardappelproducten is de markt momenteel slap, doordat ook de aanvoer van aardappelen in Oost-Europa en verder (Rusland) stukken beter is dan in het vorige seizoen. De afzet vanuit ‘onze’ contreien, dat wil zeggen behalve Nederland vooral ook België, Duitsland en in iets mindere mate Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, kan pas over enkele maanden toenemen. Dat komt doordat de opslagmogelijkheden in de genoemde exportgebieden onvoldoende zijn. Totdat de exporten aantrekken is de aanvoer van grondstof voor de verwerkende industrie alleen al op basis van contractleveringen en meegeleverde extra productie simpel. Groot aanbod drukt de prijzen op de vrije markt.
Het tweede gezicht is de kwaliteit. Overvloedige regen heeft in noordwest Europa al effect op de aardappelen zelf (natrot treedt op), de rooimogelijkheden en straks de bewaring. Telersvereniging VTA meldt deze week bevindingen na proefrooiing in Nederland die daarop meer licht kunnen werpen.

Prognose prijsdruk

Beheer
WP Admin