AkkerbouwMarktanalyse

Graszaadmarkt vertoont herstel

De graszaadmarkt herstelt zich, meldt het Productschap Akkerbouw, naar aanleiding van het jaarlijkse congres van de International Seed Federation, de wereldorganisatie voor de zaaizaadhandel.

De Nederlandse graszaadbedrijven hebben qua omzet een druk voorjaar achter de rug. Zowel voeder- als gazongrassen zijn internationaal zeer goed verkocht, ruimschoots boven het niveau van vorig jaar.
Het herstel van de graszaadverkoop ten opzichte van het seizoen 2008/2009 was het grootst in de Benelux, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Ierland. Ook Centraal en Oost Europa namen meer af. Dat geldt wat minder voor Zuid-Europa.

De hausse is toe te schrijven aan de aanzienlijke winterschade die is opgetreden aan grasland en grasvelden. Bovendien is er een inhaaleffect, na klein verkoopvolume in voorgaande jaren. Toenemend optimisme in de handel, na het dieptepunt van de economische crisis, speelt mee.
De verzwakking van de euro ten opzichte van de dollar speelt de Europese handelsbedrijven in de kaart. De graszaadimport vanuit de Verenigde Staten is flink afgenomen. Hierdoor is de druk op de prijs verminderd.

Het areaal graszaadteelt in Europa en in de belangrijke productiegebieden buiten Europa is dit jaar flink kleiner dan in voorgaande jaren. In Nederland is het momenteel het kleinste in 40 jaar Dit draagt eveneens bij aan het herstel van de prijzen op de graszaadmarkt. De nog vrij omvangrijke graszadenvoorraden kunnen de komende tijd slinken naar een aanvaardbaar niveau. Een uitzondering hierop zijn de gazontypes van rietzwenkgras, waarvoor de afbouw nog even op zich zal laten wachten.

Er bestaat al met al kans op herstel van de groothandelsprijzen. De handelsbedrijven zullen er daarom naar streven om het areaal in 2011 voorzichtig iets te laten groeien ten opzichte van 2010. De boer zal bij zijn besluit om graszaad te telen de relatief lage graanprijzen laten meespelen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin