AkkerbouwMarktanalyse

Graanvoorraad EU gaat krimpen

Het Productschap Akkerbouw heeft de nieuwe EU-graanbalans voor het seizoen 2010/2011 uitgebracht. Deze is voorzien van prognoses van zowel de Europese Commissie als het productschap zelf. De voornaamste conclusie is dat er over een jaar minder graan in voorraad zal zijn. Het productschap gaat uit van 42,7 miljoen ton, een teruggang ten opzichte van de huidige situatie met 12,8 miljoen ton ofwel 23 %. Vooral de voorraden tarwe, maïs en gerst gaan slinken. De prognose voor de interventievoorraden is dat alleen 3 miljoen ton gerst overblijft, de helft van de huidige voorraad.

In aanmerking genomen dat de euro een snelle waardedaling heeft doorgemaakt van $ 1,50 begin januari naar $ 1,20 nu is de EU-export van granen voor het komende seizoen bescheiden begroot op 25,4 miljoen ton. In de zojuist afgesloten periode was dat 26,5 miljoen ton.

De verwachte oogst valt 7,8 miljoen ton lager uit, ofwel 2,7 %. Het verbruik neemt toe met 2,3 miljoen ton. Uitgesplitst naar de verschillende gewassen is de toename van het graanverbruik in het komende jaar het voornaamste voor tarwe en maïs. De extra 0,9 miljoen ton tarwe en 1,9 miljoen ton maïs worden deels opgenomen door de producenten van bio-ethanol, die 1 miljoen ton tarwe en 0,5 miljoen ton maïs meer vragen.

Verder voorziet de Europese Commissie toename van het maïsverbruik voor diervoeders à 1,4 miljoen ton. Het productschap akkerbouw verwacht dat eind juni volgend jaar een graanvoorraad overblijft van 42,7 miljoen ton, hetgeen voldoende is voor 7,5 weken verbruik.
Al met al gunstige ontwikkelingen voor een hogere graanprijs op termijn.

Prognose: Prijsstijging

Beheer
WP Admin