AkkerbouwMarktanalyse

Graanprijzen telersbeurzen vrijwel stabiel

De graannoteringen van de telersbeurs Groningen vertoonden vandaag slechts een minieme wijziging. Voergerst bleef ongewijzigd op een prijs van € 216 per ton. Tarwe steeg toch nog iets naar € 234. Ditmaal slechts twee kwartjes stijging, passend bij de toch al hoge graannotering en de minder positieve ontwikkelingen binnen de EU. In Duitsland is de tarweprijs gedaald na de verwikkelingen rond dioxine in veevoer. Bovendien is de euro wederom sterker geworden ten opzichte van de dollar, wat de exportpositie van de EU benadeeld, de grote vraag naar tarwe ten spijt.
Telersbeurs Goes liet vanmiddag zijn notering voor maaltarwe ongewijzigd op €232 en verhoogde de voertarwenotering met €2 naar €222.

Prognose: prijshoudend

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin