AkkerbouwMarktanalyse

Graanprijzen stijgen maar door

Het gaat hard met de prijsstijgingen in de graansector. Maandag meldde het hoofdproductschap akkerbouw een prijs voor EU-voertarwe van 258 euro per ton. Het is sinds september 2007 niet meer voorgekomen dat deze notering zo hoog stond.

Ten opzichte van vorig jaar juli is het verschil al opgelopen tot een plus van 30 procent, in een opgaande markt. Ook voor de tarwe van de nieuwe oogst wordt al meer betaald, getuige de weer verder gestegen Middenmeerprijs.

Een allesbeheersende invloed is de droogte in belangrijke productiegebieden. De Verenigde Staten hebben te maken met een combinatie van hoge temperaturen en droogte die vergelijkbaar is met de situatie in 1988. De grond is de afgelopen eeuw niet zo droog geweest, na de droogste juni sinds de beruchte droogteperiode midden jaren 30, de ‘Dust Bowl’.

Analisten spraken dinsdag tijdens een paneldiscussie op de termijnmarkt in Chicago de mogelijkheid uit dat bij een ongewijzigd weerbeeld de maisprijs kan stijgen tot 320 euro per ton, dat is circa 40 procent hoger dan de EU-prijs van deze week. Voor soja kan de prijs oplopen tot tegen de 600 euro. Een doemscenario misschien, maar de inmiddels verwachte regen zal voor mais te laat zijn en alleen voor de sojaproductie nog enig heilzaam effect hebben.

Voor tarwe zijn de productieverwachtingen vooral getemperd door de omstandigheden in het Zwarte Zeegebied. De exportkansen voor de EU zijn daardoor groter, zeker in aanmerking genomen dat de euro verder is verzwakt ten opzichte van de dollar. Ook voor Europese gerst een vaste markt, vanwege teleurstellende oogst in Oekraïene.

Prognose: de prijzen stijgen.

Beheer
WP Admin