Graanprijzen dalen licht AkkerbouwMarktanalyse

Graanprijzen dalen licht

De graanprijzen daalden vorige week. Wel was er aan het eind van de week een licht herstel. De maisprijzen stegen ten opzichte van de voorafgaande week licht.

De tarweprijzen daalden licht afgelopen week. Een schommelende tarwenotering eindigde met een licht herstel aan het eind van de week. Op de termijnmarkt in Chicago daalde de tarwenotering vorige week gering met 0,4 procent voor het eerstaflopende decembercontract. Op de termijnmarkt van Parijs daalde de tarwenotering met 0,6 procent ten opzichte van voorgaande week.

Neerslagtekort Rusland en Oekraïne

Het geringe herstel eind van de week komt mede door de geruchten over een tekort aan neerslag in delen van Rusland en Oekraïne. De ingezaaide wintertarwe kan daardoor lastig groeien.

Droogte in Australië

De graanproductie laat zich moeilijk voorspellen. Dat blijkt uit de verschillende voorspellingen van de tarweoogst in Australië. Droogte in het land zorgt volgens analisten voor een lagere tarweoogst van 24 miljoen ton. Dat is lager dan eerder werd voorspeld (septemberprognose 25,3 miljoen ton). Maar het Amerikaanse landbouwministerie USDA kwam begin oktober met een verhoogde tarweprognose van 26 miljoen naar 27 miljoen ton in Australië. De uitleg van USDA is dat de tarwe vroeg is ingezaaid en veel tarwe begin september al was uitgebloeid.

VS exporteert minder tarwe

Toch leidt de droogte in Australië niet tot hogere tarweprijzen. De tarweprijs staat ook onder druk doordat de Verenigde Staten opnieuw minder tarwe uitvoeren. Tarwe-export was vorige week redelijk goed met 460.000 ton. Desondanks blijft de totale uitvoer met 11,8 miljoen ton nog 18 procent kleiner dan in dezelfde periode vorig seizoen.

Argentijnse exportheffing mais

Argentinië zaait 12 procent minder mais dan vorig seizoen. Dat komt doordat de regering hoge exportheffingen op mais heft. Daar hebben de boeren in het land veel last van. Door de heffingen blijft veel mais in Argentinië, wat een prijsdrukkend effect heeft.

De maisnoteringen op de internationale markten stegen daarentegen wel. Op de termijnmarkt in Parijs steeg de notering van het novembercontract afgelopen vrijdag met 1,1 procent ten opzichte van voorgaande week. In Chicago steeg het decembercontract met 0,8 procent.

AlgemeenMarktanalyse

Graanprijzen dalen licht

De graanprijzen tenderen naar lager. De EU-notering van voertarwe in Rotterdam is daar een goed voorbeeld van. Daar daalde de prijs van voertarwe met €3,50 naar een niveau van €200 per ton. Daarmee zit de voertarweprijs weer nagenoeg op hetzelfde niveau als een jaar geleden. Voertarwe is nog wel aanmerkelijk duurder dan in 2009.

Het is vooral de economische situatie die de graanprijzen doet dalen. De financiële crisis is een goed excuus voor lagere prijzen.

In deze lastige markt geven de weersomstandigheden nog wat verlichting. In Duitsland leidt de vele regen bijvoorbeeld tot oogstvertraging en vraagtekens bij de kwaliteit van de oogst. Hier zijn de prijzen wel stabiel tot licht stijgend.

Ook van invloed is de verwachte declassificatie van 60 procent maal- naar voertarwe in Oekraïne.

prognose:

lager

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin