AkkerbouwMarktanalyse

Graanprijs omhoog door oogstramingen

Wereldwijd zijn de graannoteringen flink in de plus gegaan, mede als gevolg van naar beneden bijgestelde oogstverwachtingen. Binnen de EU hebben voorspellingen over grotere graanvoorraden op het eind van dit seizoen nauwelijks invloed. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw, het USDA, gaat uit van een mondiale tarweoogst van 657,6 miljoen ton, tegenover 682,7 miljoen ton vorig jaar. Als reden voor deze lagere oogstprognose, wordt gewezen naar een afname van het tarweareaal en een lagere opbrengst door slechte weersomstandigheden in onder meer Argentinië, VS, Canada en oostelijke delen van Europa.
Binnen Europa voorziet de Commisse in een herziene graanoogstraming een oogst van 289,1 miljoen ton, tegenover 313,1 miljoen ton afgelopen seizoen. Ook analisten van het Franse Stratégie grains gaan nu uit van een kleinere graanoogst van 289,7 miljoen ton, een verlaging met 4 miljoen ton ten opzichte van de laatste raming. Voor Nederland is de verwachting van de Commissie dat de oogst met 2 miljoen ton gelijk blijft aan vorig jaar. Net als elders gingen ook op de binnenlandse beurzen zo wat alle noteringen sterk in de plus. De grootste stijging was met €5,50 op beurs Groningen voor tarwe (€133,50). De andere noteringen volgden met plussen van €3,00 tot €4,00. Ook gerst ging in het Noorden nog met €3,50 tot €115 omhoog, in Middenmeer bleef de telersprijs voor voergerst onveranderd op €100. De handelsprijzen liggen voor tarwe op €147 (mei/juni) en €157 (sep./dec.), gerst op €130 – €140 en mais op €163 – €166.

Prognose

Stabiel tot licht stijgend

Kom naar de gratis studiedag over mais op 16 september in Venray. Volg workshops, bekijk demo’s, ga langs bij verschillende stands en bezoek de machinestraat om kennis op te doen voor jouw snijmaisteelt. Bekijk het hele programma en meld je aan.

Beheer
WP Admin