AkkerbouwMarktanalyse

Graanoogst naar beneden bijgesteld

De graanmarkt verloopt moeizaam. Kopers blijven terughoudend. Zelfs verwachtingen over mindere opbrengsten en groeiende verbruikshoeveelheden, hebben nog niet tot een opleving van de prijzen gezorgd. Zo heeft Stratégie Grains de EU-oogstverwachting voor 2009-2010 naar beneden bijgesteld tot 283 miljoen ton. Oorzaak is een kleiner areaal dan eerder werd verondersteld en een lagere opbrengst per hectare. Ook het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) voorziet blijkens de jongste cijfers, dat de wereldgraanproductie in 2009-2010 met 1,7 % daalt, tot een volume van 2,18 miljard ton. Het verbruik daarentegen, stijgt naar verwachting met 1,5 % naar 2,17 miljard ton graan. Volgens USDA oogst de wereld 656 miljoen ton, ofwel 3,8 % minder tarwe. Het tarwerverbruik stijgt met 1 % naar 642,6 miljoen ton, maar omdat de productie het verbruik overstijgt, groeit de voorraad. Eind juni 2010 wordt gerekend op een graanvoorraad van 455 miljoen ton (181 miljoen ton tarwe), tegenover 443 miljoen ton dit jaar (167 miljoen ton tarwe). Op het einde van de week lagen de handelsprijzen voor nieuwe oogst tarwe op €133 (augustus – franco per auto) en €130 (augustus – franco per schip). Voor levering in september-december waren de prijzen €137-138 (auto) en €135 (schip). Voor gerst varieren de handelsprijzen tussen €110-120, afhankelijk van periode en vervoer. Aan de vraagkant blijven de mengvoerbedrijven terughoudend, mede als gevolg van de mindere vooruitzichten in de veesector. Alleen voor de korte termijn wordt gekocht.

Prognose

Stabiel

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin