AkkerbouwMarktanalyse

Graanmarkt lijkt de bodem te bereiken

Met telersprijzen die deze week vrijwel onveranderd bleven, alleen beurs Middenmeer noteerde voor gerst een min van €3, lijkt een prijsbodem in zicht te komen. De handelsprijs voor directe levering ligt voor tarwe momenteel op €131 en voor gerst op €114. Voor de nieuwe oogst liggen de prijzen op €123 (gerst) en €137 (tarwe). Het prijsniveau van de nieuwe en oude oogst komen gaande het lopende seizoen dichter bij elkaar te liggen. Hierbij lijkt het niveau van de oude oogst leidraad te zijn.
De vraag vanuit de verwerkende industrie voor directe levering is er zeker. In de wetenschap dat de markt dit seizoen niet leeg komt, is er voor de langere termijn echter nog steeds een afwachtende houding. Op de Europese beurzen gingen de noteringen voor tarwe met enkele euro’s omhoog, gerst bleef gelijk of ging iets in de plus. De tarwenoteringen op de wereldmarkt lieten een voorzichtig herstel zien, mede als gevolg van slechte weersomstandigheden in de VS.

Prognose

Stabiel

Beheer
WP Admin