AkkerbouwMarktanalyse

Graanmarkt houdt instabiliteit

Ondanks de wat verzwakte euro is wederom veelal een verdere daling geboekt van de noteringen van tarwe- en voergerst op de Europese markten. Dat is veroorzaakt door de economische onzekerheid, meldt het Productschap Akkerbouw.
Brouwgerstnoteringen stabiliseren of vallen zelfs hoger uit, door een tekort aan kwalitatief echt goede brouwgerst.
De tarwenoteringen op de wereldmarkten hebben zich wel iets hersteld na de forse daling van de voorbije weken, maar de situatie blijft erg onzeker, door de wereldwijde bankencrisis.
De meeste voertarwenoteringen stegen enkele euro’s per ton, terwijl de maaltarwenoteringen veelal stabiliseren. De termijnmarkten tenderen iets positiever, speculerend op groeiende vraag naar graan.

Prognose: Onzeker.

Beheer
WP Admin