AkkerbouwMarktanalyse

Graanhandelsprijs gaat op en neer

Op de binnenlandse beurzen bleven de telersnoteringen deze week ongewijzigd. Maar op de handelsmarkt luidde het credo ‘op en neer’. Lag de handelsprijs in het begin van de week nog op €135, op donderdag was dezelfde ton graan gezakt tot €130. Uiteindelijk kroop de prijs op vrijdag toch weer iets op naar €132. Zaken worden er alleen maar voor de korte termijn gedaan.
Het prijsniveau voor de nieuwe oogst (levering in september/december) ligt op €136-€137. Er is weliswaar redelijk veel export vanuit Europa, maar het teveel aan graan blijft groots. In de VS zijn de eindvoorraden tarwe opnieuw naar boven bijgesteld. De eerste verwachtingen over de opbrengst van de nieuwe oogst komen neer op zo’n 6 % minder graan. In Europa is dit seizoen 913.068 ton graan voor interventie aangeboden. Hiervan is 143.104 ton in interventie gegaan.

Prognose

Stabiel tot licht dalend

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin