AkkerbouwMarktanalyse

Goesnotering exportaardappelen zakt € 2,50

De notering voor fritesgeschikte aardappelen van telersbeurs Goes kwam vanmiddag uit op € 18,50 tot € 22,50. Dat is ten opzichte van de vorige notering € 0,50 lager aan de onderkant en € 0,50 hoger aan de bovenkant, dus per saldo gelijk, met de belangrijke kanttekening dat vorige week de notering noodgedwongen werd gebaseerd op prijsinformatie via het productschap akkerbouw omdat er geen normale overeenstemming werd bereikt. Vandaag kwam de exportnotering uit op € 20 tot € 23,50. Dat is een verlaging met € 2,50 ten opzichte van 5 april.
De exportnoteringen van aardappelen zijn in de afgelopen week onder druk komen te staan door alarmerende ontwikkelingen rond de export naar Rusland, c.q. de verplichting om per 18 april alle aardappelen met die bestemming te wassen. Dit is logistiek uiterst problematisch en werkt kostenverhogend. De sector zoekt naarstig naar werkbaar alternatief.
Het belang daarvan is groot. De uitvoer van aardappelen is in de periode augustus 2010 tot en met februari dit jaar 118.000 ton ofwel 23 procent groter geweest dan in dezelfde periode van het voorgaande seizoen. Vooral België en Rusland zijn aanjagers geweest van deze exportgroei. België was goed voor een plus van 70.000 ton (40 procent meer) en Rusland voor een plus van 124.00 ton (ruim 500 procent meer). Beide bestemmingen waren tot en met februari goed voor 39 respectievelijk 24 procent van de totale uitvoer.
De uitvoer naar Rusland viel in februari terug, hetgeen werd toegeschreven aan moeizame transporten vanwege strenge vorst. De prijs was in januari echter ook erg hoog: Goes noteerde destijds € 28,50 gemiddeld. Daar is nu bijna € 7 af. De exportnotering komt bijna op gelijke hoogte met de fritesnotering. Als de exportproblemen aanhouden komt de fritesnotering mogel;ijk hoger te staan, een in andere seizoenen gebruikelijk beeld.
De voorraadinventarisatie van telersvereniging VTA die nu plaatsvindt zal meer duidelijkheid moeten gaan scheppen over de beschikbaarheid van vooral de vrij verhandelbare aardappelen. Bij de vorige inventarisatie in februari bleek de beschikbare hoeveelheid 10 procent kleiner dan in het voorgaande seizoen. daarvan was nog eenderde vrij verhandelbaar. Als gevolg van de mindere kwaliteit van de aardappelen hebben verwerkers er meer van nodig om hun productie te halen. Ook spelen dit seizoen hogere tarrapercentages een rol, als gevolg van toenemende bewaarproblemen. Het voorjaar is weliswaar ‘vroeg’ maar de hoeveelheid aardappelen die nodig is om de periode tot aan de eerste vroege leveranties te overbruggen lijkt beperkt, zeker als de export zich herstelt.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin