AkkerbouwMarktanalyse

Geen vrije val graanprijs

De graanprijzen daalden vorige week voor de tweede maal. De handelsprijs voor voertarwe ging in Rotterdam met €12 per ton onderuit en bedraagt nu €186 per ton. Ook op de telersbeurzen is de prijsdaling nog niet gestopt. Zo ging in Groningen de voertarweprijs met €9,50 naar beneden naar een prijs van €173,50 per ton.
Op de internationale graanmarkten weet de notering geen vaste grond te vinden. Begin vorige week daalde de tarwenotering in Frankrijk sterk, maar klom later toch weer omhoog.
De komende weken zal blijken of sprake is van een tijdelijke dip van de noteringen of een structurele bijstelling naar beneden. Gezien onder andere de ontwikkeling van de internationale voorraden en de marktmaatregelen om eigen graan vast te houden, is het waarschijnlijk het eerste.

Prognose: Stabiliserende prijzen

Beheer
WP Admin