AkkerbouwMarktanalyse

Gedrukte prijzen uienmarkt

De uiennoteringen zijn fors gezakt, met als centraal motief de in doorsnee slechte kwaliteit. Flinke aanvoer in Rusland bij een relatief hoog prijsniveau leidt tot claims, al dan niet terecht, die weer worden afgewenteld op exporteur en verwerker. Dat leidt tot een te negatieve marktstemming. Het algemene niveau wordt verder naar beneden getrokken door de slechte partijen met bestemming Poolse schilbedrijven. Voor €4 tot €6 per 100 kg kunnen die nu een voorraad aanleggen, een lage prijs die veroorzaakt wordt doordat ze veel aanbod hebben. Vanwege het gedaalde prijsniveau komen er nu meer kopers aan de markt uit Oost-Europa, vooral Roemenië.
De verwerkers raken nu door hun eigen voorraad heen en telers willen best van uien af. De aandacht zal echter uitgaan naar de goede kwaliteiten, die dan ook een betere prijs gaan opbrengen dan het doorsnee product. De bandbreedte in de prijzen groeit. Normaal gesproken komen eind juni de tweedejaars plantuien beschikbaar, die er nu goed voorstaan. De huidige droogte moet alleen niet te lang aanhouden, anders komt dat aanbod in het gedrang.

Prognose: prijsdaling

Beheer
WP Admin