AlgemeenMarktanalyse

Gebrek aan vertrouwen in uien leidt tot prijsdruk

De behoefte aan uien is schijnbaar de gering om de prijs in de benen te houden.

De export is momenteel flink minder, wat normaal is voor de tijd van het jaar. Afrika is zoals gebruikelijk aflopende zaak richting eind februari. Oost-Europa wordt gemist in de handel. Kwaliteit is een groeiend probleem, waardoor de prijzen steeds verder uiteenlopen. Het grootste probleem is dat het vertrouwen in de Nederlandse kwaliteitsui afneemt. Door al deze factoren maakt de uienmarkt een forse pas op de plaats.

Over welke kant dat opgaat, verschillen de meningen. De markt kan onder druk komen te staan als de onderkant niet meekomt. Een tekort aan uien wordt verwacht. Waar het prijsniveau zich dan bevindt, is niet te voorspellen.

Prognose: prijs daalt

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin