AlgemeenMarktanalyse

Gebrek aan handel en kwaliteit drukt peenprijs

Peen van mindere kwaliteit gaat dezer dagen wel weg, maar dat is omdat het moet.

Er zitten onder andere stippen op en bij peen van lichtere gronden valt de kleur weg. Dat het rustig is, blijft normaal voor deze tijd van het jaar. Toch is er wel sprake van een afzetachterstand ten opzichte van voorgaande jaren. Dit kan in een goede week worden ingehaald.

Polen is weer terug op de markt en ook Roemenië sluit aan. Dat is positief, ware het niet dat het prijsniveau lager is.

Al met al geen paniek op de peenmarkt, de vooruitzichten zijn prima en het prijsniveau is stabiel. Door onvoldoende handel op niveau kan de prijs de komende week toch licht dalen.

Prognose: licht dalende prijzen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin