AkkerbouwMarktanalyse

Fysieke vraag naar graan nog klein

De vraag vanuit de verwerkende industrie naar graan is nog steeds niet groot. Anderzijds is er ook aan de aanbodzijde bij de boeren weinig animo om graan te verkopen. Op de binnenlandse beurzen waren er louter plussen, met €7,50 op de Groninger beurs en als grootste stijging voor tarwe. Evenals de noteringen op de wereldmarkt gingen ook de handelsprijzen deze week op en neer. Voor tarwe (levering januari-juni) lag de prijs aanvankelijk nog op €137, maar zakte gaande de week eerst naar €130 om uiteindelijk op €135-136 te eindigen. Voor november-december lag de handelsprijs op €131. Die voor gerst ligt op €113 (november-december) en €118 (januari-juni). Uit eerste prognoses voor het Europese graanareaal volgend seizoen blijkt een gelijkblijvend areaal voor tarwe, maar een 3-5 % afname voor gerst, rogge en haver.

Prognose

Stabiel

Beheer
WP Admin