AkkerbouwMarktanalyse

Fritesprijzen beginnen te pieken

De aardappelmarkt is sterk in de greep van het weer, voor zowel de korte als de lange termijn. Er is als gevolg van de droogte geen snelle aanvoer van vroege fritesgeschikte aardappelen te verwachten, waarop in het voorjaar nog werd gezinspeeld. Het duurt nog vijf à zes weken voor er serieuze volumes beschikbaar komen. Verwerkers en handel hebben dan ook problemen om het gat te dichten dat ontstaat tussen de laatste leveringen van de oogst 2010 en deze aanvoer, want er is bar weinig voorraad over.
Het weer is ook cruciaal voor de lange termijn. De droogte krijgt vat op het gewas voor de nieuwe oogst. De termijnhandel was vorige week zowel levendig als wispelturig. Eerst schoot de prijs voor het contract april 2012 omhoog naar €21, later leverde de notering fors in en hing vanmiddag rond hooguit €17. De fysieke fritesaardappelenmarkt stabiliseert, getuige ook de groothandelsnoteringen Rotterdam van vanmiddag met slechts lichte prijsstijging voor fritesaardappelen van de zandgrond, maar ook voor de ondermaat. Dat laatste geeft aan dat er weinig grondstof 2011 meer is.

Prognose: prijsstijging

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin