AkkerbouwMarktanalyse

Fritesmarkt met onderhuidse spanning

De markt voor fritesaardappelen is sterk gewijzigd onder invloed van de weersomslag. Geringe beschikbaarheid van vrije aardappelen heeft er in de afgelopen weken voor gezorgd dat de noteringen stegen. Toch zijn er geen exorbitante prijzen uit de bus gekomen. Blijkbaar is de verwerkende industrie er toch in geslaagd om althans voorlopig het gat te dichten tussen de oude oogst en de eerste aanvoer van nieuwe fritesgeschikte aardappelen. Deze overgang wordt volgens uitlatingen van de industrie in de eerste week van juli verwacht. Heel erg veel vroeger dan gebruikelijk kan de eerste nieuwe fritesaardappel echter niet in flinke volumes beschikbaar zijn. De neerslag die er is geweest kwam verder voor de middelvroege aardappelen laat. De droogte heeft de knolzetting negatief beïnvloed.
In de afgelopen week zijn de fritesnoteringen die nog vastgesteld konden worden gedaald met plm. €2, naar een niveau nog boven €20. De European Potato Index, maat voor het prijsniveau in noordwest-Europa, zakte €1,50 naar een laatste notering dit seizoen van €24,40. In België zijn geen Bintjenoteringen uitgebracht wegens gebrek aan transacties. Van export is ook geen sprake.
De termijnmarkt reageert steeds sterker op de vanwege neerslag verbeterde groeiomstandigheden voor de nieuwe oogst. Er is druk gehandeld voor het contract april 2012. Het verloor in twee weken tijd veel aan waarde en zakte van de topprijs €21 op 30 mei terug naar een niveau dat vandaag schommelde rond €13 à €13,50.

Prognose: prijsdruk

Beheer
WP Admin