AkkerbouwMarktanalyse

Fritesmarkt en exportkanaal in elkaars vaarwater

De oogst is in volle gang, maar schiet nog niet echt op. Voor de aardappelen zijn de rooiomstandigheden wat verbeterd dankzij regen, maar er is pas ongeveer een vijfde van de oogst gerooid, blijkt uit rapportage van bureau aardappel.info. Of de achterstand op schema kan worden goedgemaakt is helemaal de vraag. Er is nu minder kans op beschadiging van de knollen door de beschermende werking van meegekomen aarde, maar de onderwater gewichten zijn nog hoog. Inmiddels wordt aan de hand van aangescherpte areaalgegevens en rooiproeven duidelijker hoe de opbrengst van de aardappeloogst kan uitpakken in vergelijking met het vorige seizoen, met zijn overdadige aanvoer in alle productiegebieden.

Duitsland gaat volgens schatting van het Duitse marktbureau AMI toch iets meer aardappelen oogsten dan eerder werd aangenomen. Niettemin komt er zeker 1,1 miljoen ton ofwel 9 procent minder beschikbaar dan vorig jaar. Over België is de berichtgeving minder exact, maar dat er aanzienlijk  minder beschikbaar komt staat als een paal boven water. Ook de uitslag van de rooiproef van medio september van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) die meer kennis kan opleveren ver de Nederlandse oogst, laat nog op zich wachten. Aardappel.info verwacht fors minder dan 3,5 miljoen ton. De VTA-bevindingen van medio augustus, gecombineerd met een kleine gemiddelde nagroei per hectare van 3,5 ton sindsdien, op een areaal van 67.090 ha (CBS), leveren een totaal op van 3,36 miljoen ton. Dat is 490.000 ton minder dan de oogst 2011 en 330.000 ton minder dan het gemiddelde over de voorgaande vijf oogstjaren.

Ter illustratie: dat is voldoende volume aardappelen om de Nederlandse verwerkende industrie een maand op volle kracht te laten draaien. De verwachting is gerechtvaardigd dat de markten voor fritesaardappelen en voor exportaardappelen dit seizoen meer dan anders in elkaars vaarwater zitten. Die zullen waar mogelijk putten uit elkaars aanvoer. Het is een veeg teken dat de export van aardappelen in de periode juli-augustus, het voorseizoen, weliswaar ruim 20 procent groter is geweest dan vorig jaar, maar dat deze volumes kleiner zijn dan in de voorgaande seizoenen.

Beheer
WP Admin