AkkerbouwMarktanalyse

Fritesgeschikt iets goedkoper, exportprijs stijgt

De rooiperiode van aardappelen is nog steeds niet afgerond. Veel regen valt er deze week niet en strenge kou blijft vooralsnog uit. Vooral voor telers in Noord-Holland en het Zuidwesten is dat onderhand ook wel nodig.

Verder naar het Zuiden, in België, moeten er grotere volumes uit de grond. De Britse oogst heeft al een inhaalslag gemaakt. Al met al is er nu meer afland-aanbod van de voor bewaring niet geschikte partijen (dubieuze kwaliteit) en daardoor wat minder spanning aan de inkoopzijde, maar de markt voor fritesgeschikte aardappelen blijft vast gestemd. Verwerkers kopen ook wel partijen op die normaal gesproken niet voor frites worden ingezet, maar met het gewenste onderwatergewicht.

Prijstechnisch lijkt de vaart er wat uit. Emmeloord gaf als tweede notering in het seizoen voor de bovenkant van de fritesprijs €1,50 verlaging aan, tot €25,50. Het is vooral toe te schrijven aan de wat minder hectische handel. Het gemiddelde prijspeil is voor de fritesaardappelen nu 25 euro per 100 kilo. Dat is een behoorlijk aantrekkelijke opbrengst, al nemen telers met vrije aardappelen niet zomaar afscheid. Incidenteel is ook wel meer betaald, voor bijvoorbeeld goede partijen Innovator. Vandaar de ongewijzigd gebleven VTA-noteringen van vorige week vrijdag. Rotterdam gaf maandag 12 november een slechts minimale verlaging van 50 cent voor fritesgeschikt (€23,50 tot €26,50).

In de beginfase van het bewaarseizoen zijn lange tijd betere prijzen voor fritesgeschikt gemaakt dan de meeste exporteurs buiten de EU kunnen realiseren. De Rotterdam-notering voor export steeg maandag echter met een euro, naar 24 tot 29 euro. Hoe vast de stemming voor export kan worden is de vraag, maar Bureau Aardappelmarkt Informatie meldt al wel dat de Russische oogst ruim eenzesde kleiner uitvalt dan vorig jaar.

De slotprijs van het aprilcontract op de aardappeltermijnmarkt in Frankfurt was maandag €25,70. Dat is ten opzichte van vrijdag 9 november jl. 1,80 euro lager en ten opzichte van vorige week maandag zelfs terugval van 4,90 euro.  De termijnprijs en telersprijs voor fritesgeschikte aardappelen liggen inmiddels op vrijwel gelijk niveau. De aardappelprijzen zijn op de fysieke markt weliswaar wat onder druk gekomen, maar zeker niet desastreus gedaald. Op de termijnmarkt, altijd sterk gedreven door emotie, gaat het harder. In de afgelopen week is er vanwege de ongewoon hoge termijnprijs veel boerenaanbod geweest en ook winstname van speculanten die in de afgelopen maanden kooppositie hadden opgebouwd Dat drukt de handelsrange naar beneden. Vrijdag 9 november en maandag 12 november was er dan ook veel activiteit, er zijn in totaal ruim 1300 contracten verhandeld.

Prognose: stabilisering.Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin