AkkerbouwMarktanalyse

Fritesgeschikt goed gevraagd

Waar de markt voor de peenoogst 2009 nu duidelijk op zijn einde loopt, is de vraag naar de fritesaardappelen nagenoeg gelijk gebleven. In België zijn de prijzen keurig blijven staan en de Nederlandse telersbeurzen gaven gelijkblijvende noteringen te zien en zelfs een plusje. Alleen Bintje Noord zakte iets en ook telersvereniging VTA meldde een, zij het minieme, verlaging. Vandaag zakte ook de handelsprijs Rotterdam lichtjes (overigens verdwijnt deze notering, zie het aanhangsel). Het aanbod loopt wat wel op, vandaar deze lichte druk op prijzen. Teveel boeren met beschikbare aardappelen zien nu de tijd rijp om uit te stappen, na enkele weken met warmer weer. Het is zaak om kiemvorming tegen te kunnen houden en dat vergt goede koeling. De aardappelen zijn momenteel vooral goed gevraagd voor de export. Daarnaast draait de industrie goed door. Naar verwachting zullen de fritesfabrieken nog tot en met week 29 oude oogst verwerken.

De Commissie Consumptieaardappelen van de NAO, verantwoordelijk voor de Beursprijzencommissie Rotterdam, schrapt de ‘binnen Hafpal’ noteringen.
In seizoen 2009/2010 is het Hafpal systeem ingevoerd. Dat wil zeggen: het leveren van aardappelen door de handel aan de industrie voor wat betreft 40 mm opwaarts wordt onderverdeeld in:
– binnen Hafpal;
– zand/klei 40 mm opwaarts lichtgeel/witvlezig;
– zand/klei 40 mm opwaarts geelvlezig;
– Buiten Hafpal;
– klei 40 mm opwaarts, geel, lichtgeel en witvlezig.

Hafpal staat voor de regio waarbinnen de aardappelen worden geleverd, begrensd door de steden Hamburg, Frankfurt, Parijs en Le Havre.
De vrije handel van de 40 mm opwaarts aardappelen (zand/klei 40 mm opw lichtgeel/witvlezig en zand/klei 40 mm opw geelvlezig) binnen Hafpal tussen handel en industrie werd echter steeds geringer. Dit was voor de NAO aanleiding een werkgroep, bestaande uit handel en industrie, advies te laten uitbrengen over dit segment.
Onlangs kwam de werkgroep tot het unanieme advies dat de twee ‘binnen Hafpal’ noteringen per oogst 2010 dienen te worden geschrapt. Dit vooral vanwege de structureel lage omzetten tussen handel en industrie. De Commissie Consumptieaardappelen van de NAO heeft dit advies overgenomen. De overige noteringen worden in seizoen 2010/2011 wel gecontinueerd.

Prognose: Prijs gelijk

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin