AkkerbouwMarktanalyse

Frites- en exportnoteringen bijna parallel

Nadat lange tijd de exportnoteringen de kar trokken in de aardappelmarkt zijn ze langszij de fritesnoteringen gekomen. De oorzaak is de stagnatie in de export naar Rusland die optreedt als gevolg van strengere eisen ten aanzien van de fytosanitaire kwaliteit. Dat is een domper, maar er is dit seizoen al bijzonder veel meer naar Rusland gegaan dan in het hele vorige seizoen.
In de export is nu wel makkelijker aan aardappelen te komen, temeer daar de fritesindustrie zich zoveel mogelijk op de vlakte houdt in de ‘vrije’ aardappelhandel. Dat drukt de exportprijs, die overigens nog heel behoorlijk is en zodra het aanbod krimpt zal stijgen.
De eerste signalen van de Belgische voorraad-inventarisaties geven al aan dat de beschikbaarheid van aardappelen voor de komende maanden beperkt is, ook al is het voorjaar vroeger dan in 2010. Deze week komt ook telersvereniging VTA met de resultaten van zijn voorraadpeiling, waarna meer duidelijk wordt over de beschikbaarheid van fritesaardappelen in de aanloop naar de eerste leveringen vroege rassen.

Prognose: stabiel

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin