AkkerbouwMarktanalyse

Flauwe Pinksteren voor termijnmarkt aardappelen

13 jun 2011
De markt was flauw op tweede Pinksterdag, de termijnprijs zakte bijna een euro weg naar €14,00. De verbeterde groeiomstandigheden drukken de termijnprijs ver terug in de laatste paar weken. De markt heeft na de grote prijssprong van eind mei moeite om weer in balans te komen. Aanbod van verliesnemers en nieuwe verkopers houdt de termijnprijs onder druk. Zolang de groeiomstandigheden goed zijn blijft er verkoopbelangstelling, toch is ook enig voozichtigheid geboden aangezien de termijnprijs technisch erg is ver doorgezakt. Stabilisatie rond het huidige prijsniveau is dan ook waarschijnlijk.

Beheer
WP Admin