AkkerbouwMarktanalyse

Exportstop Oekraïne ontkend

Door de aanhoudend sterke vraag naar tarwe afkomstig uit de VS, Canada en Australië en de dreiging dat Rusland het uitvoerverbod zal handhaven tot eind seizoen 2010/2011, stijgen de tarweprijzen verder. Dit ondanks bericht dat de uitvoer van tarwe uit Oekraïne beter dan verwacht lijkt te verlopen. Vrijdag verkondigde premier Azarov van Oekraïne dat het land geen exportbeperkingen invoert, aldus BlackseaGrain.net. De oogst is slecht, maar voldoende om in de eigen behoefte te voorzien. Voorlopige gegevens tonen aan dat door Oekraïne in augustus 430.000 ton werd uitgevoerd, aldus het Productschap Akkerbouw. Overigens vormen de douanecontroles in Oekraïne nog steeds een belemmerende factor. Deze hebben alle trekken van chantage. Geladen schepen wordt het bij uitblijven van financiële stimulansen vrijwel onmogelijk gemaakt uit te varen.

Prognose: prijs stabiel

Beheer
WP Admin