AkkerbouwMarktanalyse

Export tarwe uit Rusland blijft gemoederen bezighouden

De termijnprijs voor het novembercontract tarwe aan de beurs in Parijs is in de vorige week weinig gewijzigd. Eigenlijk dobbert deze prijs al ruim een maand op en neer binnen de vrij smalle range van 260 tot 265 euro per ton.

In Chicago startte de termijnprijs tarwe vorige week veel lager (€246,53 voor het decembercontract, min 13 euro) dan de voorgaande, om pas op vrijdag wat te herstellen. Tarwe is in de VS zo’n 20 euro kwijtgeraakt op de termijnmarkt, als gevolg van minder afzetmogelijkheid voor de eigen tarwe op de wereldmarkt. De dollarkoers kan voor wat herstel zorgen, ten opzichte van de euro is de dollar in twee maanden tijd 5 eurocent goedkoper geworden.

De jongste prijstendens neerwaarts is ingegeven door de bijgestelde inzichten ten aanzien van de situatie in Argentinië en Australië, die momenteel nauwlettend wordt gevolgd. Schade aan gewassen door stortbuien in Argentinië valt mee, meldt het Productschap Akkerbouw. Na een periode van droogte is er wel regen gevallen in Australië, maar het is zeer de vraag of er meer komt, voldoende om de jongste oogstprognose te doen uitkomen. Dat is dan altijd nog bijna een kwart minder dan vorig seizoen, blijkt uit cijfers van het schap.

Verder is de tarwevoorraad in Rusland een vijfde kleiner dan vorig seizoen, terwijl de Russen flink doorverkopen, onder andere aan Iran en Egypte. Of Rusland het exporttempo nog lang kan volhouden is sterk te betwijfelen. In de graanmarkt acht men het een kwestie van tijd voor Rusland exportbeperkingen gaat opleggen aan graan, om de binnenlandse markt te beschermen. In overheidskringen spreekt men elkaar op hoog niveau tegen. De minister van economische zaken Belousov denkt dat er niet aan te ontkomen is. Tot nog toe is het echter in alle toonaarden ontkend door de Russische overheid. Het financieel-economische marktbureau Bloomberg citeerde de Russische vice-premier Dvorkovich, die stelt dat een exportrestrictie niet aan de orde is en de internationale graanprijs zou opstuwen. Hij acht het wel mogelijk dat Rusland graan uit staatsvoorraden op de markt brengt.

Er is verdere daling van de maïsnoteringen op de internationale markten en termijnmarkten. Productschap Akkerbouw meldt redelijke oogstverwachtingen voor Argentinië en Brazilië en grotere voorraden in de Verenigde Staten dan eerder werd aangenomen.

Beheer
WP Admin