AkkerbouwMarktanalyse

Emotie leidend op graanmarkt

Handelaren en speculanten wachtten vrijdag met spanning op een rapport van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) over de situatie op de wereldgraanmarkt, meldde het productschap akkerbouw. Het geeft aan dat de graanmarkt onder druk staat van andere invloeden dan alleen de oogstresultaten. Vooral de onzeker economische situatie heeft zijn weerslag op de graannoteringen, omdat ook beleggers zich begeven in deze markten en de eigenlijke handel vertroebelen. Tarwe is op de termijnmarkt goedkoper dan de dagprijzen.
Op de Europese markten zijn de tarwenoteringen en vooral ook de maisprijzen gedaald. Voergerst is veelal prijshoudend tot stijgend. De erg hoge brouwgerst noteringen zijn gedaald, in overeenstemming met de markt in Australië en Canada. Daar zijn de prijzen gedaald, bij relatief weinig handel.

Prognose: prijsdaling

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin