AkkerbouwMarktanalyse

Einde aan prijsstijging graan

Voor het eerst in lange tijd heeft de graannotering een stap terug moeten doen. Na maanden van gestage stijging is de voertarwenotering in Rotterdam afgelopen week met ruim €3 gedaald tot €128,33. Ook de voergerstnotering moest terrein prijsgeven. De notering kwam uit op €112,67, €2 minder dan een week eerder.
Deze dalingen hebben te maken met de hogere oogstverwachting en een import die hoger uitvalt. In totaal lijkt de graanvoorraad ruim 1 miljoen ton hoger te zijn dan eerst gedacht. Een andere reden voor de daling is dat er contracten voor het einde van het jaar afliepen en partijen ‘gedwongen’ verkocht moesten worden op een markt met geen al te grote vraag.
De verwachting is dat de notering stabiliseert op het huidige niveau. In de komende periode worden geen grote marktbewegingen verwacht.

Beheer
WP Admin