AkkerbouwMarktanalyse

Echt fritesgeschikte aardappel flink duurder

De prijzen van fritesgeschikte aardappelen zijn op de vrije markt in de lift geraakt. Om te zeggen dat de beer los is gaat te ver, maar in de staart van het bewaarseizoen kon Emmeloord donderdag de bovenkant van de fritesnotering verhogen met €1,75.

Dat is uiteraard te danken aan meerdere transacties voor een bovengemiddeld prijsniveau, in dit geval voor leveringen in Duitsland. In Zeeland blijkt al langer belangstelling te zijn voor goed bakkende fritesaardappelen met bestemming Engeland. Toch kon ook de notering voor frites van de Verenigde Telers Akkerbouw opwaarts gaan naar €4,50 tot €7,50.

De bandbreedte in de noteringen is flink. Er blijven dan ook grote problemen bestaan rond de bakkwaliteit van rassen zoals Bintje. Bijgevolg zijn vooral de Belgische noteringen voor dat ras de afgelopen weken naar een dieptepunt gedaald. Vrijdag verhoogde Belgapom weliswaar weer met 1 euro naar € 3,50 maar dan wel met de melding dat nog nauwelijks partijen aan de eisen voldoen. Voor kwalitatief nog wel goede fritesrassen zoals Fontane en vooral Agria en Markies is een vaste markt.

Op de termijnmarkt dobbert de prijs voor de nieuwe oogst mee op de golven die het wisselende weer veroorzaakt. Ook kijkt men naar areaalontwikkelingen. In grote trekken blijft de prijs tegen 15 euro per 100 kilo aan schurken.

Het weer heeft in het voorjaar de groei van het gewas vertraagd, voor zover het al op normaal tijdstip gepoot kon worden. In België heeft de uiterst moeizaam verlopende pootperiode al een effect, er treedt qua ontwikkeling van de aardappel ongebruikelijk groot verschil op tussen percelen onderling. Dit zal de aanvoer van vroege soorten al verstoren.

Prognose: prijsstijging.

Beheer
WP Admin