AlgemeenMarktanalyse

Dunne handel beperkt effect prijsdalingen

De zuivelsector profiteert van een blijvend goede kaasafzet. Dat is voor de Nederlandse melkveehouderij een relatief geluk. Kaas blijft de basis onder de melkprijzen.

Nog een geluk in de huidige dalende markt voor poeders en boter is dat er bij die dalende noteringen nog maar kleine volumes product worden verkocht. In een dalende markt, waarbij grote volumes werden verkocht, zouden de prijsdalingen een veel definitiever karakter hebben. Zou nu de vraag snel aantrekken, dan is de kans groot dat de noteringen weer snel opveren.

Dat is het moment waarop alle aanbieders op dit moment zitten te wachten. “Iedereen wacht op de verwachte vraag”, zo verwoordt een handelaar de situatie.

Toch hangt er wel een dreiging boven de markt. In landen als China en India is de eigen melkproductie dit jaar flink groter, Nieuw-Zeeland is en blijft stevig aanwezig op de markt. De verwachting daarbij is dat het in september weer een zeer sterke start van het nieuwe productieseizoen zal maken. Tenslotte ligt de Europese melkproductie de laatste maanden (juli/augustus) volgens kenners ongeveer 4 procent hoger dan vorig jaar. Vooral Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië leveren flink meer melk.

Om deze redenen gingen deze week de noteringen van het Productschap Zuivel stevig omlaag. De notering voor magere melkpoeder ging met 90 euro per ton omlaag naar 222 euro. Ook de noteringen voor volle melkpoeder en boter gingen behoorlijk onderuit. De komende weken moet blijken of dit bestendigt. In de melkprijs zullen eventuele dalingen pas later voelbaar worden.
Dichter bij huis blijft de spotnotering voor rauwe melk nog aardig op peil, met een niveau van 32 tot 33 cent.

Prognose: lagere prijzen.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin