AkkerbouwMarktanalyse

Duitsland vraagt meer peen

Duitsland koopt momenteel weer meer peen Nederlandse voorraad oude oogst. De import vanuit Israël vlot nog niet, waardoor meer wordt betrokken uit Nederland. Dit is vooral nodig omdat de eigen peenvoorraad onderhand is opgeraakt. Er is minder beschikbaar geweest dan vorig jaar. Bovendien zijn er veel problemen opgetreden met de kwaliteit, die ten opzichte van de vorige oogst een stuk lager uitviel. Dit laatste speelt overigens ook in Nederland nog steeds.

De toenemende vraag uit Duitsland is gunstig voor de Nederlandse afzet, gezien het grote volume peen dat er te plaatsen is. Door de bank genomen ging bijna 40 % van de peenuitvoer dit voorjaar naar Duitsland, waar de verwerkende industrie veel peen nodig heeft. Dat is een belangrijke markt, zeker in afwachting van de nieuwe oogst.

Prognose: stabielere prijzen.

Beheer
WP Admin