AkkerbouwMarktanalyse

Duitse oogstprognose aardappelen stuwt prijs op

Al vanaf de nieuwe aanplant is het aardappelseizoen in de hele EU gefrustreerd door wisselende weerproblemen. Het gewas heeft vooral te lijden gehad van de droogte en de hoge temperaturen in de zomer. Daardoor zullen de opbrengsten beduidend lager uitkomen dan in het seizoen 2009/’10. Woensdag jl. gaf marktbureau AMI een eerste prognose van de Duitse oogst. Men verwacht in Duitsland ca. 9,8 miljoen ton aardappelen te kunnen rooien. Dat is een teruggang ten opzichte van de vorige oogst met 1,9 miljoen ton, bijna een vijfde. Overigens heeft deze krimp ook te maken met een 3 % kleiner areaal.

Volgens AMI daalt het aanbod aardappelen in de totale EU-27 met 56 miljoen ton. Dat is al een dieptepunt, waarbij nog problemen komen met klein formaat en veel doorwas. Het meest gaat de zetmeelproducent dit merken. Volgens AMI zal de slechte oogst in Rusland in het komende voorjaar zorgen voor extra vraag naar aardappelen uit de EU. De prijzen gaan in de winter en het voorjaar daardoor stijgen.

Het nieuws kwam na de prognose van de Franse oogst daags ervoor. Een en ander leidde tot een hausse op de termijnmarkt in Frankfurt, waar de afrekeningsprijs voor het aprilcontract uitkwam op €22,50. Dat is de op één na hoogste prijs sinds 1 juni. Ook het aantal transacties piekte met 729 flink.

Prognose: prijs stijgt

Beheer
WP Admin