AkkerbouwMarktanalyse

Druk op hoge prijzen van vroege peen

Op de erg vaste markt voor vroege peen raakt de druk wat van de ketel, als gevolg van toegenomen aanbod.

Aanvoer uit Zuid-Europa verdwijnt daardoor uit beeld, nu in Nederland en de omliggende landen meer eigen productie beschikbaar is. Men kan rooien van percelen waar wat meer volume vanaf komt. De voor de periode van het jaar nog hoge prijs voor B-peen veldgewas ligt rond 30 euro per 100 kilo. Voor de grovere, de C-peen is dat 5 tot 10 euro meer.

Prognose: de prijs daalt.

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin