AlgemeenMarktanalyse

Droogte leidt tot hoge prijzen vochtige voeders

Vochtige voeders zijn goed aan de prijs. Daarnaast is ook de voederwaardeprijs ongunstig. Bierbostel bereikt op dit moment 90 tot 100 procent van de voederwaardeprijs, en dat is abnormaal voor de tijd van het jaar.

Een aantal veehouders haakt dan ook af. Gezien de verhouding prijs voederwaarde lijkt een verdere prijsstijging niet reëel, of het moet nog een lange tijd droog blijven. Brouwerijen draaien momenteel goed maar de vraag naar bierbostel is simpelweg groot.

Opmerkelijk is dat de vraag naar mais nog beperkt is. Een aantal melkveehouders zit zeker niet ruim in het ruwvoer maar weet de aankoop van mais nog steeds uit te stellen. De eerste snede gras viel zeker wat betreft het volume niet mee. De hoop is daarom bij veel melkveehouders gesteld op een betere tweede snede gras. Hoewel het voor wat betreft het gras nog afwachten is, staan de meeste maispercelen er nog goed voor. Duidelijk is dat neerslag meer dan wenselijk is.

Wat betreft tarwegistconcentraat (tgc)is het kommer en kwel. De graanprijzen zijn zo hoog, dat bio-ethanolproducenten de fabrieken stil leggen. Het is lucratiever om het graan op de markt te verhandelen. Alleen lagere graanprijzen kunnen de aanvoer van tgc weer op gang brengen. Voorlopig is tgc zeer beperkt voorhanden.

Prognose: stabiele prijzen

Beheer
WP Admin