RundveeMarktanalyse

Doorgestegen slachtkoeienprijzen

De verder aantrekkende markt voor slachtkoeien heeft in Leeuwarden vooral de minder luxe categorieën in prijs gestimuleerd. Worstkoeien werden er 10 cent per kg geslacht-gewicht duurder, de betere kwaliteiten 5 cent. De aanvoer was dan ook mondjesmaat, ruim beneden het peil van vorig jaar. Deze trend, die in september inzette, is vastgehouden.

Er is meer vraag naar rundvlees, getuige de eveneens brede verhoging van de NBHV-noteringen. De slachtaantallen waren in januari redelijk stabiel, op gelijk niveau als eind 2011. Kou drukt de aanvoer uit de veehouderij.

In Duitsland is het aanbod slachtkoeien nog steeds minder dan de vraag, met als gevolg stijgende prijzen. De hausse die er enkele weken was in de stierenprijzen (plus 8 à 10 cent na een vergelijkbare terugval na Kerstmis) stokt wel onder invloed van vlottere aanvoer.

 

Prognose: minstens prijshoudend.

Beheer
WP Admin