AlgemeenMarktanalyse

DOC-voorschot bijna €4 omhoog

Het DOC-voorschot gaat voor de maand november fors omhoog. Er komt €3,80 bij de prijs op, tot €27,81 per 100 kg melk (bij 500.000 kg per jaar). De vetprijs stijgt met €0,32 tot €2,53 en de eiwitprijs gaat zelfs met €0,69 omhoog tot €5,69.

De prijsstijgingen en -dalingen zijn bij DOC extremer dan bij andere zuivelfabrieken. In de huidige markt betekent dat dat de prijs in december waarschijnlijk weer fors omhoog gaat. DOC krijgt bovendien de andere zuivelverwerkers in het vizier.

prognose:

stijgend

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin