AkkerbouwMarktanalyse

Daling van graanprijs zet door

Deze week zetten de graannoteringen, zowel nationaal als internationaal, hun dalende lijn voort. De onzekere toestand op de internationale markten zorgde voor dalingen van meer dan 10%.
In eigen land gingen alle noteringen met enkele euro’s verder naar beneden, zoals voertarwe in Groningen en Goes met €6, in Middenmeer met €2. De telersprijs voor voertarwe schommelt nu tussen de €125 en €133. In Rotterdam zakte de handelsnotering met €3 naar €148. En het eind lijkt nog niet in zicht. Het is alweer twee jaar geleden om noteringen van vandaag de dag terug te zien. In oktober 2006 stond de notering voor voertarwe op €135 (Groningen) en €131 (Goes).
Ook internationaal gezien is er niet veel goeds te melden. In zowel Canada als de Verenigde Staten daalden de tarwenoteringen met $20 per ton. Overal zijn er berichten over grote graanoogsten. Zo zijn de ramingen over de Canadese tarweoogst naar boven bijgesteld. 35% meer dan vorig jaar. Ook dichter bij huis komt er meer graan. In Engeland komt de gemiddelde hectareopbrengst dit jaar op 8,2 ton. Een halve ton meer dan de gemiddelde opbrengst van de laatste vijf jaar. In sommige Europese landen, zoals Hongarije, zitten de graannoteringen inmiddels onder de interventieprijs van €101,31 per ton. Per 1 november gaat de interventie weer open. Tevens wordt gepleit voor herinvoering van de importheffing. De EU heeft nog geen concrete maatregelen genomen. Het zal niet lang niet meer duren, want de EU-landbouwministers dringen er op aan.

Prognose

Dalend

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin