AkkerbouwMarktanalyse

Daling prijs fritesaardappelen stokt

Op de overvoerde markt voor fritesaardappelen lijkt de prijsdaling tot staan gekomen. België meldt een voorspoedige export volgens het Bureau Aardappelmarkt Informatie (BAI) van het Productschap Akkerbouw. Er gaan grote hoeveelheden aardappelen naar diverse bestemmingen. Ook Frankrijk gaat nu meer exporteren, vanwege toegenomen vraag uit Spanje. We zien dan ook de prijsniveaus van vooral Frankrijk stijgen, terwijl de prijs in Nederland en Duitsland juist daalt, of hooguit stabiel blijft. Frankrijk vooral bewerkt de markt energiek. Dat bleek al uit exportgegevens van november. De prijsniveaus van november 2009 voor geëxporteerde verwerkte aardappelen vergeleken met die van november het voorgaande jaar spraken al boekdelen. De Fransen zaten er 23% onder, Nederlandse exporteurs noteerden een min van 15%, de Belgen min 11% en Duitsland slechts min 8%.
Gisteren vertoonde de termijnmarkt in Frankfurt een lichte opleving, zij het dat er niet zoveel transacties plaatsvonden. Het wachten is op de vaststelling van de nieuwe European Potato Price index vanmiddag, die een beeld geeft van het prijsniveau in noordwest Europa.

Prognose: prijs stabiliseert

Beheer
WP Admin