AkkerbouwMarktanalyse

Daling graanprijzen niet te stoppen

Met de feestdagen op het eind van deze maand in zicht, ziet het er voor de graanprijs niet al te florissant uit. De maal- en voerfabrieken zijn in hun graanbehoefte tot na de jaarwisseling reeds voorzien en een prijsstijging op korte termijn zit er dan ook niet in. Pas in de loop van het voorjaar, zo is de verwachting, kan er eventueel weer positief leven in de graannoteringen komen.
Potentiële kopers zijn op dit moment erg afwachtend. De handelsprijs voor tarwe voor februari/juni lag afgelopen week op € 125, een min van € 6 ten opzichte van een week eerder. De gerstprijs ligt met €115, inclusief transportkosten, op interventieniveau. In Duitsland is er voor de eerste keer gerst, 3.400 ton, ter interventie aangeboden. In november werd in de EU in totaal een kleine 35.000 ton graan voor interventie aangeboden.
Een bijzondere situatie doet zich voor dat de graanprijs voor levering op korte termijn hoger ligt dan de prijs voor levering op de langere termijn. De dalende tarwenoteringen op de wereldmarkt hebben niet alleen met een uitblijvende vraag te maken, ook de financiële crisis doet de prijs ontwikkeling bepaald geen goed.
In Australië wordt volop geoogst. De oogstomstandigheden daar zijn deels matig tot slecht door veel neerslag. De jongste oogstraming gaat uit van 19,5 miljoen ton. Dat is een plus van ruim 1 miljoen ton ten opzichte van de vorige oogstraming. Volgens een herziene oogstraming van de Commissie wordt in Europa 312,6 miljoen ton graan geoogst. Dat is een plus van 4,5 miljoen ton dan de raming van eind oktober. Het graanverbruik wordt geschat op 274,1 miljoen ton, ofwel een overschot van 38 miljoen ton.

Prognose

Dalend

Een overzicht van alle biggenprijzen vind je op boerderij.nl/markt.

Beheer
WP Admin