AkkerbouwMarktanalyse

Dalende fritesprijs zet termijnmarkt onder druk

22 mrt 2011
Dinsdag kende een rustig begin op de termijnmarkt met een opening op het slot van maandag, € 23,80. Tot de middag weinig verandering in het beeld ten opzichte van de vorige dagen met handel tussen de € 23,50 en 23,80 bij zeer beperkte volumes. ’s Middags kwamen er twee noteringen uit. De eerste was PCA/Fiwap, die een daling liet zien van € 1,00 (€ 19,00 – € 21,50). De notering laat zien dat er sprake is van een daling in de effectieve prijzen in de markt. Voornamelijk in België blijven er probleempartijen aangeboden worden aan de verwerkende industrie die zich daardoor niet nadrukkelijk op de markt hoeven te begeven. Het verschil tussen export en frietaardappelen wordt hierdoor ook groter. De export blijft op zoek gaan naar de betere partijen en de noteringen voor export blijven gelijk. Dit kwam ook terug in de Goes-notering. Voor frites-geschikt een daling van € 1,25 (€20,00 – €25,00), terwijl de exportnotering gelijk bleef op € 25,00 – € 27,00. Na het verschijnen van de noteringen kwam de markt direct onder druk staan en gingen we naar een laagste notering van € 22,70 toe. Dit was tevens het slot van de markt. De handelsrange is na de daling ook verschoven. Waar de handelsrange eerst € 24 -26 was, zitten we nu in een handelsrange van € 22,00 – 24,50.

Beheer
WP Admin