AkkerbouwMarktanalyse

Dagmarkt aardappelen rustiger

De aardappelmarkt is gestabiliiseerd op een wat lager niveau.

Prognose: lichte prijsverlaging

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin