AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Wachten op toenemende aardappelvraag

De aardappelsector zit aan het begin van het jaar van de aardappel te wachten op een aantrekkende vraag. Traditiegetrouw is het in de tweede helft van december erg rustig en is er weinig vraag. Desondanks is het prijspeil nauwelijks gewijzigd. De oorzaak daarvan ligt in het bescheiden aanbod. De verwachting is dat in de komende weken dat aanbod wel zal stijgen. Afhankelijk van een al dan niet stijgende vraag zal zullen de prijzen zich ontwikkelen. De kans dat er wat druk op de prijzen zal ontstaan is niet denkbeeldig. De export van dit aardappelseizoen heeft tot nu toe goed gelopen. Tot december is al 128.000 ton uitgevoerd naar Afrika. Binnen Europa is in totaal een kleine 178.000 ton afgezet. Omdat de afgelopen jaar een goede aardappeloogst heeft gekend is het belang van de export voor de prijs groot.

Prognose:

Lichte prijsdruk

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin