AkkerbouwMarktanalyse

Boerderij.nl – Voorraad uien nog aanzienlijk

Het blijft moeilijk om in te schatten hoe groot de voorraad ‘oude’ uien nog is. Toen een aantal weken de prijs begon op te lopen leek het als of er nog maar weinig voorraad was. Bij de prijsdaling die daarop volgde bleek opeens dat er toch nog veel uien beschikbaar bleken. Langzamerhand begint de nog aanwezige voorraad de nieuwe oogst in de weg te zitten. De kwaliteit van de uien is namelijk nog steeds goed dus de vraag kan er mee ingevuld worden. Overigens is de vraag naar uien matig. De export staat op een laag niveau. Uit de meest recente cijfers van het Productschap Tuinbouw blijkt dat begin juni de export met ruim 4.000 ton is teruggevallen tot ruim 10.000 ton. Ook daarna is de export volgens insiders niet veel beter. Een ongunstige ontwikkeling voor de prijsvorming in het komende seizoen is de waarschijnlijke groei van het uienareaal met zo’n 4 tot 5 %.

Prognose

Dalend

Beheer
WP Admin